NO / EN
Logo - RetScreen AS
Dine øyne med diabetes - vårt ansvar!

Fakta om diabetes og syn

Hva kan diabetes mellitus gjøre med øyet og synet?

Ved diabetes har man over tid risiko for å få sykdom i øyet som kan gi nedsatt syn. 

Man har økt risiko for utvikling av netthinnesykdom, samt grønn og grå stær. Diabetes kan føre til at blodsirkulasjonen i de minste blodårene blir dårlig, og på grunn av dette gi netthinnesykdom. Lekkasje fra de små blodårene kan gi hevelse i netthinnen som igjen gir dårlig syn. Tette små blodkar kan også føre til reduksjon av synet. Man kan få vekst av syke blodårer inne i øyet som kan gi blødning inn i øyet, og risiko for netthinneløsning.

Mange pasienter med diabetes, har imidlertid små blødninger i netthinnen uten at dette gir synsreduksjon.

Det foreligger i dag en rekke behandlinger av netthinnesykdom som følge av diabetes. Dette kan være laserbehandling, injeksjon av medisiner inn i øyet, operasjon utenpå øyet eller operasjon inni øyet.

Man kan redusere risikoen for sykdomsutvikling ved å ha god blodsukkerregulering, samt bra blodtrykk og kolesterolverdier. Regelmessig kontroll av netthinnene med foto er svært viktig for å kunne gi behandling tidlig nok.

Pasienter med diabetes type 1 anbefales å få gjennomført konsultasjon hos øyelege innen 5 år etter at diagnosen er gitt. Pasienter som har fått diagnosen diabetes type 2 bør gjennomføre undersøkelse av netthinner når diagnosen er gitt. 

Alle pasienter skal ha faste regelmessige kontroller med fotografering av netthinnene hele livet. Ved normale funn vil man få undersøkelse hvert 2. år

For ytterligere informasjon