NO / EN
Logo - RetScreen AS
Dine øyne med diabetes - vårt ansvar!

For Helsepersonell

Generelt

Retscreen AS er tilbyder av ny regelmessig netthinneundersøkelse for å avdekke retinopati hos pasienter med diabetes mellitus. Systemet er bygd opp med sentral innkallingsenhet lokalisert i Bodø. Systemet er knyttet opp mot digitale netthinnekameraer i Bodø, Svolvær, Sortland, Narvik og Mo i Rana. Pasienter med diabetes i Lofoten, Vesterålen, Ofoten og Rana får med dette tilgang til lokal oppfølging uten behov for lang reise til undersøkelse.

Alle pasienter skal følges opp med foto av netthinner etter gjeldende medisinske retningslinjer hele livet.

Ved ingen eller få forandringer på netthinner, vil kontrollintervall være hvert 2. år. Ved lett økte forandringer, vil dette forkortes til årlig intervall. Ved større forandringer, blir pasienter tatt ut av foto-system og henvises for utvidet undersøkelse hos spesialist i øyesykdommer.

Henvisninger

Henvisninger skal sendes til:

+
Elektronisk via EPJ/NHN: Retscreen AS
HER-id: 150845
EDI-Adresse: retscreen@edi.nhn.no
Kategori: Øyesykdommer
+
Post
Retscreen AS, Sjøgt. 21, 8006 Bodø.
+
Standard henvisningsmal
Pasient med diabetes type X debut xxxx. Henvises for regelmessig netthinneundersøkelse etter gjeldende rettningslinjer.
Behandles med tabletter/insulin/begge
Siste Hba1c (% eller mmol/mol)
Siste BT (viktig for beregning av risiko for utvikling av retinopati)
+
Hva skal henvisning inneholde?
Type diabetes
Debut/Varighet
Medikamentell behandling av DM (tabletter/insulin)
Siste Hba1c (% eller mmol/mol)
BT (viktig for beregning av risiko for utvikling av retinopati)

Epikriser

Tilbakemelding på funn av gradering vil bli gitt på vanlig måte som elektronisk epikrise til henviser/henvisende instans. Pasient vil få tilbakemelding om funn og forventet intervall til neste innkalling på SMS.

Pasienbetaling

Netthinneundersøkelser vil utløse egenandel for pasienten. Inngår i frikort forordningen.