NO / EN
Logo - RetScreen AS
Dine øyne med diabetes - vårt ansvar!
Trykk her hvis du ønsker å endre time.

For pasienter

Alle pasienter med diabetes skal følges opp med foto av netthinner etter gjeldende medisinske retningslinjer hele livet. 

Ved ingen eller få forandringer på netthinner, vil kontrollintervall være hvert 2. år. 

Ved lett økte forandringer, vil dette forkortes til årlig intervall. 

Ved større forandringer, blir pasienter tatt ut av foto-system og henvises for utvidet undersøkelse hos spesialist i øyesykdommer.

Hvordan fungerer dette?

Henvisning
Du vil bli henvist fra din fastlege eller fra din indremedisinske avdeling for regelmessig oppfølging til oss.

Time
Du vil få tilsendt SMS med beskjed om time med sted, dato og klokkeslett ca. 1 mnd. før time. Du vil også få påminnelse på SMS dagen før. Vi vil gi deg time til fotografering av netthinnen på begge øyne (1 bilde per øye) på den lokalisasjon som er nærmest deg geografisk. Du trenger bare å møte opp til aktuelle sted. Her møter du opplært personell som tar bilder av begge øyne. Du må ha med deg ID (bankkort/førerkort el.l.)

Endring av timer
Hvis du må endre timen må du ta kontakt med oss i god tid i forveien. Dette kan du gjøre enten på e-post eller ved å ringe oss i vår telefontid mandag til torsdag mellom kl 0830-1500 på: +47 91 92 27 70  

Fotografering
Undersøkelsen tar ca 10 minutter. Du kan deretter dra hjem eller på jobb igjen som normalt. Du kan kjøre bil til og fra undersøkelsen.

Vurdering
Bilder blir vurdert av opplært personell/ spesialist i øyesykdommer/ automatisk maskingradering i løpet av noen dager etterpå.

Du vil så få SMS om funn på bilder og du vil bli gitt beskjed om ca når du kan forvente neste foto-undersøkelse. Vanligvis trenger du ny time etter 1 eller 2 år. 

Hvis det foreligger større forandringer, eller at bilder ikke lar seg vurdere tilfredsstillende, vil du bli henvist for undersøkelse hos din nærmeste øyelege. Du vil få beskjed om dette.

Hva betyr SMS-en jeg har fått etter at mine bilder er vurdert?

Betaling
Alle pasienter må betale egenandel for undersøkelsen. Du vil få tilsendt SMS med link til betaling enten med kort eller giro. Slik betaler du med mobilen

Frikort
Disse undersøkelsene vil inngå i frikort forordning. Hvis du har opparbeidet frikort, trenger du ikke å betale. Dette har vi oversikt over, og du trenger ikke vise fram dokumentasjon på dette ved fotograferingen.