NO / EN
Logo - RetScreen AS
Dine øyne med diabetes - vårt ansvar!

Om oss

Retscreen leverer ny digital infrastruktur for å kunne ta bilder nær pasienter med digitale netthinnekameraer. Medisinsk vurdering av bilder blir foretatt på sentral klinisk enhet som også håndterer henvisninger, timeoppsett, pasientinnkalling, betaling og tilbakemeldinger til pasienter/leger.

Visjon
Vår visjon er å tilby høy kvalitativ og enkel regelmessig oppfølging av netthinneforandringer lokalt hos pasienter med diabetes.
Verdier
Våre verdier er sikkerhet, enkelhet, trygghet, samarbeid og innovasjon.
Strategi
Vår strategi er å benytte teknologisk utvikling og innovasjon for å sette pasienten i sentrum. Utvikle og utføre medisinsk oppfølging med høyest mulig grad av kvalitet og sikkerhet nær pasientens bosted. Utvikle løsning som kan benyttes nasjonalt og internasjonalt. Benytte personell som er dedikert for oppgaven. Imøtekomme flere av FN´s bærekraftmål for tjenesten, herunder redusere karbonavtrykk for regelmessig medisinsk oppfølging.

Hvem er vi

Alexander Skau
Spesialist i øyesykdommer
Avtalespesialist ved Klinikk S AS
Bodø
Christian Evenrud Skau
Spesialist i øyesykdommer
Overlege ved øyeavdelingen Nordlandssykehuset HF
Bodø
Katrin Tjærandsen
Daglig leder ved Klinikk S AS
Bodø
Marlen Tjærandsen
Sekretær ved sentral
Retscreen AS
Bodø

Våre leverandører

Carl Zeiss AS Norge
iteam
Innovasjon Norge
Extensor