NO / EN
Logo - RetScreen AS
Dine øyne med diabetes - vårt ansvar!

Hva betyr SMS-en jeg har fått etter at mine bilder er vurdert?

Retscreen vurderer og graderer netthinnebilder etter internasjonal standard. Dette vil si at alle bilder er detaljvurdert av opplært personell eller spesialist i øyesykdommer. Dette for å se om det foreligger diabetesforandringer på netthinnen, det vi kaller diabetisk retinopati.

Retscreen gir 6 mulige tilbakemeldinger på SMS om funn, og ca. tidspunkt for neste undersøkelse, etter at bilder er vurderte:

Hei. Dine netthinnebilder er nå vurdert. Bilder viser ingen diabetesforandringer. Du vil få ny innkalling til øyeundersøkelse om 2 år.

Dette vil si at det ikke foreligger noen diabetes-forandringer på bildene. Alt er normalt.

Hei. Dine netthinnebilder er nå vurdert. Bilder viser små diabetesforandringer som ikke krever behandling eller andre tiltak. Du vil få ny innkalling til øyeundersøkelse om 2 år

Dette vil si at det foreligger svært få diabetes-forandringer på bildene. Beskjedne forandringer gir ingen synspåvirkning og trenger ingen behandling. Oppfølging med foto er nok annethvert år.

Hei. Dine netthinnebilder er nå vurdert av spesialist. Bilder viser små diabetesforandringer som ikke krever behandling eller andre tiltak. Du vil få ny innkalling til øyeundersøkelse om 1år.

Dette vil si at det foreligger noe flere diabetes-forandringer på bildene. Men forandringene gir ingen synspåvirkning og trenger ikke behandling. Oppfølging med foto er nødvendig 1 gang per år.

Hei. Dine netthinnebilder er nå vurdert av spesialist. Bilder viser diabetesforandringer som krever utvidet undersøkelse hos øyelege. Du vil bli henvist for slik undersøkelse til din nærmeste øyelege.

Dette vil si at det foreligger diabetesforandringer (retinopati) på bildene som krever utvidet undersøkelse hos spesialist i øyesykdommer. Det vil si vanlig undersøkelse hos øyelege og som regel undersøkelse i mikroskop og med scanning av netthinnen med eget instrument (OCT).
Tilstanden krever også tettere oppfølging, avhengig av tilstand, som da bli ivaretatt hos øyelege (på eller utenfor sykehus). Videre undersøkelser i Retscreen-fotosystem blir da stoppet og du blir ivaretatt av spesialist.

Hei. Dine netthinnebilder er nå vurdert av spesialist. Bilder viser andre forandringer som krever utvidet undersøkelse hos øyelege, men ingen diabetesforandringer. Du vil bli henvist for slik undersøkelse til din nærmeste øyelege. Du vil få ny innkalling til vanlig foto-undersøkelse om 1 eller 2 år

Noen ganger viser bilder også andre ting i øyet som kan ha innvirkning på synet. Dette kan for eksempel være føflekker, andre blodkarforandringer og mulig grønn stær. Man vil da også bli henvist videre til ekstra undersøkelse hos øyelege, men diabetes-oppfølgingen med foto vil gå som normalt i Retscreen-systemet.

Hei. Dine netthinnebilder er nå vurdert av spesialist. Bildene egner seg ikke til vurdering/gradering av diabetesforandringer. Du vil bli henvist for utvidet undersøkelse til din nærmeste øyelege. 

Noen ganger er det vanskelig å få tatt gode nok bilder. Dette kan skyldes flere ting, men vanligst er grå stær, uklarheter i hornhinnene, eller andre uklarheter som gjør billedtagning vanskelig. Man vil da også bli henvist videre til utvidet undersøkelse hos øyelege. Videre foto-kontroller hos Retscreen avventes da inntil tilstand er løst (for eksempel at man blir operert for grå stær), eller så vil all videre oppfølging foregå hos øyelege.